View Source

Обявен е конкурс на Фонда за научни изследвания. Подробна информация за конкурса, тематичните приоритети, условията за кандидатстване, сроковете и начините на финансиране, както и необходимите за кандидатстване документи ще намерите в приложения [текстови файл|^Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области.docx].