View Source

{viewppt:page=20120130 Европеана - Mисията възможна|name=02 Встъпителни бележки (Онтотекст, В.Алексиев).ppt}