Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20121017 Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

На 17.10.2012 в Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" Варна ще се проведе поредната среща-семинар, свързана с Европеана, под надслов

*"Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие"*.

Програма

 

Регионална библиотека

„Пенчо Славейков” Варна

 

             

 

 

П О К А Н А

 

 

Уважаеми колеги,

                                                         

имаме удоволствието да Ви поканим на

 

Национална среща-семинар

 

“Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие”

 

17 октомври 2012 г.

 

 

 

              Срещата-семинар  ще  се  проведе  в  РБ  „Пенчо  Славейков”  -  Варна на 17 октомври 2012 г. с начален час 10:00 часа.  Моля  всички, които желаят да вземат участие да попълнят приложената към писмото заявка.  Желаещите  за  участие  с доклад, съобщение  или презентация  да  уточнят  и изпратят темите си най-късно до 5 октомври 2012 г. по електронен път. 

 

Очакваме вашите заявки за участие на адрес: 

office@libvar.bg

 

Лиц a за контакти :

 

Радка Калчева

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна

тел: 052/659 217

 

Мариана Дамова
Ontotext, София
тел: 0 885 796 530

 

 

 

 

 

Емилия Милкова

Директор РБ  „Пенчо  Славейков”

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.

Page: 1 Покана Page: 2 Програма Page: 3 Участници Page: 4 Варна е-царицата на Българското Черноморие (Кристиана Димчева & al., РБ „Пенчо Славейков”, гр. Варна) Page: 5 Семантичните данни на Европеана в OWLIM (Мариана Дамова, Онтотекст) Page: 6 Участие на Фондация НАБИС в проект EuropenaPhotograpy (Евгени Димитров, Фондация НАБИС) Page: 7 Добруджа в Европеана (Галя Маринова, РБ „Дора Габе”, гр. Добрич) Page: 8 Представяне на АБ библиотеки в Европеана – идея, сътрудничество, резултати. (Румен Чернаев, „РС-ТМ” ООД) Page: 9 Представяне на АБ библиотеки в Европеана – идея, сътрудничество, резултати (Надежда Груева, „РС-ТМ” ООД, Библиотека „Родина”, Ст. Загора) Page: 10 Дигиталните колекции на РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, състояние и проблеми за участието им в Европеана Page: 11 Пловдивската народна библиотека в реална дигитална среда (Димитър Минев, Антоанета Лесенска, Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив) Page: 12 Дигиталната колекция от екслибриси на Русенската библиотека – част от европейското дигитално културно наследство (Станимира Цанева-Бакърджиева, РБ „Л. Каравелов”, гр. Русе) Page: 13 Опитът на Столична библиотека в дигитализацията (Искра Гогова, ОКИ „Столична библиотека”, гр. София) Page: 14 Какво е да бъдеш агрегатор на данни? (Радка Калчева, РБ „П. Славейков”, гр. Варна) Page: 15 "Индианско лято" - фотографии