Pages - Alphabetical View

View: Recently Updated | Alphabetical | Tree
Title Last Updated By Updated
Page: 10 Столична библиотека Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 11 European network and Preservation and online access to Astronomy's archival records. Милчо Цветков, Institute of Astronomy with NAO Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 11 Исторически музей Смолян (З.Петрова) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 11 Пловдивската народна библиотека в реална дигитална среда (Димитър Минев, Антоанета Лесенска, Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив) Mariana Damova Oct 26, 2012
Page: 12 Специфичен софтуер за дигитализация. Създаване на контролна база данни на 72 творби от творчеството на Борис Денев. Снежана Славова, Генчо Петков - АФИАП, Художествена галерия "Борис Денев" - парк "Асеневци", Велико Търново Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 12 Дигиталната колекция от екслибриси на Русенската библиотека – част от европейското дигитално културно наследство (Станимира Цанева-Бакърджиева, РБ „Л. Каравелов”, гр. Русе) Mariana Damova Oct 26, 2012
Page: 12 Национален археологически институт и музей (К.Чукалев) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 13 Исторически речник на българския език Гергана Ганева, Андрей Бояджиев (СУ) Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 13 Repertorium of Old Bulgarian Literature (Inst Literature, A.Miltenova) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 13 Опитът на Столична библиотека в дигитализацията (Искра Гогова, ОКИ „Столична библиотека”, гр. София) Mariana Damova Oct 26, 2012
Page: 14 Представяне на Национален военен университет "Васил Левски", Йордан Щерев Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 14 Библиотека Велико Търново (К.Здравков) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 14 Какво е да бъдеш агрегатор на данни? (Радка Калчева, РБ „П. Славейков”, гр. Варна) Mariana Damova Oct 26, 2012
Page: 15 Представяне на DiPP2012 Десислава Панева-Маринова ИМИ-БАН Vladimir Alexiev Mar 27, 2012
Page: 15 "Индианско лято" - фотографии Mariana Damova Oct 26, 2012
Page: 15 Дигитални колекции в библиотека Велико Търново (К.Иванова) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 16 Светци в България (М.Димитрова, СУ Славянски филологии) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 17 Българско фолклорно наследство (ИМИ Г.Богданова, ИЕФЕМ, ВТУ) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 18 Nародни песни в цифрова библиотека (Н.Киров, НБУ) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 19 Photographic Plate Libraries (Inst Astronomy, M.Tsvetkov, IMI, N.Kirov) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 2 Програма Vladimir Alexiev Oct 27, 2012
Page: 20 Дигиталните колекции на Националната библиотека (Ц.Панчева) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна Vladimir Alexiev Mar 26, 2012
Page: 20120208 bulgariana.eu представена по БНР Vladimir Alexiev Feb 13, 2012
Page: 20120306 First Bulgariana Collections Published in Europeana Mariana Damova Mar 26, 2012
Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново) Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 20120404 Bulgariana and Europeana discussed on National Radio Mariana Damova Apr 06, 2012
Page: 20120503 Multilingual Digital Repositories and Services Vladimir Alexiev Mar 30, 2012
Page: 20120613 Europeana Plenary 2012 Mariana Damova Dec 09, 2012
Page: 20120918 DiPP 2012 Conference Vladimir Alexiev Jun 06, 2013