News, Events

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
{children:excerpt=true}
Семинар за трансфер на технологии на тема “Предизвикателства пред използването на ресурси от големи дигитални библиотеки в образованието и гражданската наука”